Realizované projekty

S našimi výrobkami sú spokojní vo viacerých firmách. Používame v nich komponenty svetovej kvality. Našimi zákazníkmi sú firmy ako:

Adient Trenčín s.r.o.:

 • Vývoj a výroba testovacích zariadení sedadiel a opierok aut - vizualizácia a archivácia skúšobného procesu v SW prostredí Dasy Lab
 • Výroba strojných podskupín ku crash testom

Gleistein Slovakia s.r.o. Trenčín:

 • Oprava a modernizácia rôznych polo automatov, testerov a staníc strojov pre výrobu lán
 • Elektro projekt výrobnej haly
 • Elektro inštalácia výrobnej haly, výroba a inštalácia elektro rozvádzačov
 • Rekonštrukcia osvetlenia výrobnej haly

Timm Slovakia, s.r.o. Trenčín – Nozdrkovce:

 • Výroba rôznych polo automatov, testerov a staníc strojov pre výrobu lodných a rybárskych lán
 • Vývoj a výroba meracích a deliacich zariadení lán, napr. Ultrazvuková trojitá delička lán
 • Výroba zariadení pre monitorovanie množstva granulátu v silách
 • Výroba o odvíjakov a navíjačov lán
 • Generálne opravy a repasia výrobných zariadení – (kompletná rekonštrukcia mechaniky, pneumatiky resp. elektročasti vrátane riadiaceho systému)
 • Výroba impregnačných zariadení pre lodné laná

Leoni Slovakia, s.r.o.:

 • 4 x Extrúderova linka (kompletná prerábka elektrovýzbroje, riadenie cez RS Simatic , vizualizácia Control Web, regulácia teplôt, tlakov, odmeriavania dĺžky, rýchlosti linky a pod.)
 • Výroba špecializovaných testerov pre káblovú konfekciu (elektrické a mechanické vlastnosti výrobkov, samotest, RS Simatic rady 300 + OP + tlač a archivácia priebehu výroby na PC)
 • Výroba rôznych polo automatov a staníc strojov pre výrobu a skúšanie káblov
 • Výroba baličiek – stáčanie a viazanie konfekcionovaných káblov
 • Repasia výrobných zariadení – (kompletná rekonštrukcia mechaniky, pneumatiky resp. elektročasti včetne riadiaceho systému)
 • Výroba odvíjakov a zásobníkov kábla (celková zásoba až 200m) pre Extrúder
 • Výroba vodivých meracích pakní na báze medených odliatkov pre VN meranie elektrickej odolnosti povrchu káblových koncoviek
 • Výroba montážnych a pracovných stolov

Panasonic Industrial Devices Slovakia  s.r.o.:

 • Výroba manipulátorov k odoberaniu krytky
 • Výroba zariadenia pre čistenie a otáčanie impulzného zdroja

ContiTech Vibration Control Slovakia spol. s.r.o.:

 • Oprava a modernizácia testerov a upichovacích zariadení

ETOP Slovakia  s.r.o.:

 • Oprava  a uvedenie do chodu technologických liniek s RS Simatic rady S5 a S7

ZF Sachs Slovakia, a.s. Trnava:

 • bezpečnostné kryty kovoobrábacích zariadení
 • klimatizované komory

FeMaDa, s.r.o.:

 • Generálne opravy a repasia stolárskych výrobných zariadení – ( elektročasti vrátane riadiaceho systému,)

S-H mess, s.r.o.:

 • Návrh a výroba: Klimatické komory pre presné meracie stroje – vhodné do ťažkých výrobných podmienok

Delta Elektronics, s.r.o.:

 • Výroba montážnych a pracovných stolov – rôzne verzie
 • Výroba zahorovacích komôr
 • Výroba špecializovaných testerov, stendov a pracovných prípravkov

Elektorarbon, a.s. Topoľčany:

 • Vytvrdzovací autokláv (riadenie a archivácia dát cez PC a SW výbava
 • Control Web, kompletná dodávka strojnej i stavebnej časti)
 • Špecializované skúšobné stendy:
 • výroba nových
 • repasia pôvodných
 • Elektrovýzbroj a realizácia skúšobne od hlavného prívodu až po skúšobné stendy
 • Presťahovanie výrobných zariadení a úprava na súčasné STN EN
 • Výroba nových rozvádzačov cca 30 ks

Bell  s.r.o. Dubnica nad Váhom:

 • kontaktové polia
 • Výroba mechanických dielov a pracovných prípravkov

Magna Slovteca s.r.o.:

 • Výroba zahorovacích komôr
 • Výroba montážnych a pracovných stolov
 • Úprava testovacích zariadení
 • Výroba polo automatov k orezávaniu vtokov

SONY Slovakia, s.r.o.:

 • poloautomat na laserové zváranie gunov obrazoviek
 • poloautomat na odporové zváranie gunov obrazoviek

Drevopal, s.r.o.:

 • Zariadenie na značenie paliet

Visteon Slovakia, s.r.o.:

 • Výroba mechanických dielov a pracovných prípravkov
 • Úprava technologických liniek

PLC systems, s.r.o.
Továrenská 4436/66
018 41 Dubnica nad Váhom
Tel: +421-905-899481
E-mail: plcsystems@plcsystems.sk

Copyright Radoslav Ďuriš 0903 759487 © 2016